De kavel is natuurlijk een belangrijk onderdeel van je nieuwbouwplannen. Deze moet bouwrijp zijn voor er kan worden gestart met de bouw. Maar als je aan het dromen bent over het laten bouwen van het perfecte huis, denk je vaak niet na over de kleine dingen die erbij komen kijken. En terecht: waarom zou je je daar nu al druk over maken? Toch is het belangrijk om te weten dat je op bepaalde dingen moet letten bij het kopen van een bouwkavel. Zo zul je waarschijnlijk het woord ‘bouwrijpe kavel’ wel eens hebben horen vallen. Maar wat is een bouwrijpe kavel?

Bouwrijp is…

Veel bouwers vragen om een bouwrijpe kavel om op te bouwen. Dit betekent dat het bouwterrein vrij is van obstakels, dat de grond schoon is, en de nodige voorzieningen (nutsvoorzieningen, wegen, etc.) aanwezig zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er eerst een oud huis gesloopt moeten of dat de grond verontreinigd is. Dit moet eerst netjes worden afgewerkt en opgeruimd. Maar het kan ook zijn dat de grond opgehoogd, verbeterd of vlak gemaakt moet worden. Ook begroeiing zoals bomen en struiken moeten verwijderd worden. De bouwer moet bij wijze van direct de schop in de grond kunnen steken om te starten met de bouw.

Bij het bouwrijp maken van de grond moet je letten op:

  • De bereikbaarheid van de kavel
  • De schoongrondverklaring: de grond mag niet verontreinigd zijn
  • Opstakels zoals boomstronken, oude funderingen & putten
  • Drainage of de afwatering

In veel gevallen is de bouwgrond die je koopt al bouwrijp gemaakt door de verkopende partij, maar let hier goed op. Het kan voor veel onvoorziene kosten én vertraging in het bouwproces leiden als de bouwkavel niet rijp wordt bevonden. Gelukkig zijn er veel bedrijven die je kunnen bijstaan met advies. Weet je het even niet meer? Neem dan contact op met het bouwbedrijf waarmee jij wilt bouwen. Zij kunnen je precies vertellen welke eisen zij stellen aan de kavel voordat er kan worden begonnen met de bouw.