Het is officieel, de bouw kan bijna beginnen. Nu alleen nog het aannemerscontract!  Maar hoe weet je nu waar je op moet letten? Een contract is vaak erg wollig geschreven, en is vaak pagina’s dik… Maar het is één van de belangrijkste documenten tijdens de bouw. Als er ooit discussies ontstaan wordt het contract als eerste bekeken om te kijken wat er is afgesproken tussen beide partijen.

In het aannemerscontract

Bij het bouwen van een nieuw huis is een contract erg belangrijk, zowel voor jou als voor de bouwer. Hierin staan namelijk de rechten en plichten van beide partijen. Let erop dat de volgende items vermeld zijn in het contract:

  • Gegevens van de contracterende partijen
  • Omschrijving van het te leveren product
  • De aanneemsom (inclusief 21% BTW)
  • De bouwtijd – deze wordt meestal aangegeven in werkbare dagen
  • De betalingsregeling – de zogenaamde betalingstermijnen
  • Ontbindende voorwaarden – voor zover van toepassing
  • Een geschillenregeling
  • Algemene leveringsvoorwaarden – of een verwijzing hiernaar

Mondelinge overeenkomst

Bij het bouwen van een nieuw huis is volgens de wet ook de mondelinge overeenkomst bindend. De inhoud van deze mondelinge overeenkomst is vaak discutabel, daarom is het opstellen van een contract noodzakelijk. Zo leg je alle afspraken op papier vast. Natuurlijk kan niet ieder detail vastgelegd worden op papier, dan zou het een heel boekwerk worden. Daarom is de aannemer verplicht “de werkzaamheden uit te voeren naar de regels van goed en deugdelijk werk”.

Ontbindende voorwaarden

Het is verstandig om één of meerdere ontbindende voorwaarden in het contract op te laten nemen. Bijvoorbeeld de verkrijging van financiering, het verkrijgen van de bouwvergunning of de verkoop van je huidige woning. Als het contract is ondertekend, heb je nog 3 dagen bedenktijd. Als het huis gebouwd wordt met Woningborg garantie, geldt een bedenktijd van een week.

Het is misschien een open deur, maar als het contract opgesteld is: lees het goed door! Zorg ervoor dat alle afspraken op papier staan, zodat je niet voor verrassingen komt te staan!