Tegenwoordig is energiezuinig bouwen een must. Duurzaamheid en energiezuinigheid zijn begrippen die niet meer uit de bouwwereld weg te denken zijn. Op dit moment wordt dit bepaald met de EPC, maar vanaf 2020 wordt dit BENG!. Maar hoe werkt dat nou eigenlijk?

Energiezuinig bouwen is meer dan energiebesparing. Natuurlijk is het ook een kostenbesparing, maar ook het leefcomfort gaat omhoog door duurzame maatregelen in huis te treffen. De lucht is schoner en frisser door een ventilatie systeem. De temperatuur is constant. Én de materialen zijn vaak onderhoudsarm. Alle reden dus om goed na te denken over energiegebruik en milieuvriendelijk bouwen als je gaat voor nieuwbouw!

Wat is BENG?

De energiezuinigheid van een woning wordt uitgedrukt in een EPC waarde (Energie Prestatie Coëfficiënt). Begin 2015 is deze EPC norm op 0,4 gesteld. Dit betekent dat de woningen die gebouwd worden energiezuiniger zijn, en daarmee beter voor mens en milieu. Vanaf 2020 moeten alle nieuw gebouwde woningen voldoen aan de BENG! Dit houdt in dat de woning Bijna Energie Neutraal Gebouwd moet zijn. Deze Europese maatregel moet zorgen voor minder CO2 uitstoot en is natuurlijk beter voor het milieu. In Nederland zal dan de EPC verdwijnen en vervangen worden voor de BENG indicatoren.

BENG-eisen bestaan uit 3 indicatoren. Deze indicatoren zijn:

Energiebehoefte

1. Eis aan de maximale energiebehoefte (in kWhenergiebehoefte/m2)

Deze indicator stimuleert het energiezuinigheidsmethodes vanuit het ontwerp van het huis. In de basis moet de woning dus al zo min mogelijk energie hoeven te gebruiken. De verwarming, koeling en ventilatie kosten energie. Deze energiebehoefte moet zo laag mogelijk zijn. Of eigenlijk: onder een specifieke waarde die te berekenen is met een erg ingewikkelde formule. Dit kan door:

  • goed isoleren
  • compacte bouwvorm met een optimale ligging ten opzicht van de zon
  • benutten van zonlicht en daglicht

Energiegebruik

2. Eis aan het maximale primaire energiegebruik (in kWhprimair/m2)

In normaal Nederlands wordt hier gezegd dat het energiegebruik van de woning zelf beperkt moet zijn per m2. Hierbij wordt gekeken naar de installaties, verlichting en toestellen die gebruikt worden.

Duurzame energie

3. Eis aan het minimale aandeel hernieuwbare energie (in %)

Deze eis verplicht woningen vanaf 2020 gebruik te maken van hernieuwbare energie (duurzaam opgewekt elektriciteit dus). Dit zijn bijvoorbeeld zonnepanelen, zonnecollectoren, windenergie, biomassa en een warmtepomp.

Voorlopig is het nog niet zover, de huidige EPC regels zijn een maatregel van de Nederlandse overheid om geleidelijk naar het Bijna Energie Neutraal Bouwen te gaan. Op dit moment zijn de regels dus iets soepeler.

Wil je meer lezen over energiezuinig bouwen, EPC en regelgeving? Of wil je vooral weten hoe je je woning energiezuinig kunt bouwen? De EPC specialist van SelektHuis maakt je wegwijs in de wirwar van duurzaam bouwen.

Bekijk alle blogs van Michel

Wil je weten hoe SelektHuis haar woningen energie zuinig bouwt?

Vraag de Special Energie Zuinig Bouwen aan!