Als de aannemer jouw droomhuis gebouwd heeft, wil je ook dat jouw woning is geworden zoals je had verwacht. Daarom vindt er altijd een oplevering van de woning plaats, met de bijbehorende opleverpunten. Bij de nieuwbouw van je eigen huis komt veel kijken. Maar daar krijg je ook veel voor terug. Jouw eigen droomhuis, precies zoals je dat altijd al gewild hebt. Daarom bespreken we kort waar je op moet letten tijdens de oplevering.

De oplevering van je nieuwbouw huis

Tijdens de oplevering wordt het huis doorgelopen en gekeken of alles ook is zoals afgesproken. De opleverpunten die hieruit voort komen, zal de bouwer dan verhelpen. De aannemer heeft drie maand de tijd om na oplevering van jouw huis, de opleveringspunten af te werken.

Bankgarantie

Je kunt ervoor kiezen om vóór de oplevering een bankgarantie van 5% van de aanneemsom van de aannemer te vragen. Deze bankgarantie biedt de zekerheid dat de aannemer de opleveringspunten snel en vakkundig verhelpt.

Drie maanden na oplevering

In deze periode zal de uitvoerder of de serviceman van de aannemer een afspraak maken om de opleveringspunten af te wikkelen. Hierna zul je een akkoordverklaring moeten ondertekenen. Vanaf dit moment vallen alle punten onder de service of de garantieperiode.

Mocht er tijdens of na de oplevering van je eigen huis een meningsverschil ontstaan, dan is het goed om te weten dat je hiervoor terecht kunt bij de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland. Deze raad is bevoegd om de geschillen tussen jou en de aannemer te behandelen.

Opleverpunten na zes maanden

Zes maanden na de (eerste) oplevering van je woning vindt de tweede oplevering plaats. De serviceman van de bouwer maakt dan een afspraak om de eventuele mankementen die je bent tegengekomen te bespreken en natuurlijk te verhelpen.

Na deze periode is de garantie nog niet verlopen en blijft de aannemer het eerste aanspreekpunt bij bouwfouten. Hierover lees je hier meer!