Vóórdat de schop in de grond gaat, moet er eerst een bouwvergunning zijn. Tegenwoordig wordt dit de Omgevingsvergunning genoemd. Maar, wat is een omgevingsvergunning? Hoe vraag je een vergunning aan? En welke kosten zijn hieraan verbonden? In deze blog probeer ik je zo goed mogelijk antwoord te geven op deze vragen.

Wanneer heb je een bouwvergunning nodig?

In principe is voor ieder bouwwerk en iedere verbouwing een omgevingsvergunning nodig. In bepaalde gevallen is dit niet nodig, of kun je volstaan met een “lichte” bouwvergunning. De voorwaarden voor de omgevingsvergunning zijn wettelijk vastgelegd. Via de website van het Omgevingsloket kun je zelf online bepalen of je een bouwvergunning nodig hebt. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen met de gemeente.

Er zijn verschillende soorten omgevingsvergunningen:

  • Gefaseerde omgevingsvergunning
    Je kunt ervoor kiezen een omgevingsvergunning gefaseerd in te dienen. Hierbij zal in fase 1 alleen worden getoetst aan het bestemmingsplan, en wordt de aanvraag voorgelegd aan de Welstandscommissie. Zodra het plan ‘planologisch en welstandshalve inpasbaar’ is, kan de omgevingsvergunning Fase 1 worden verstrekt. Vervolgens kan het bouwplan verder technisch worden uitgewerkt, en de statistische berekeningen worden gemaakt. Hiermee kan bouwaanvraag Fase 2 worden gestart.
  • Niet-gefaseerde omgevingsvergunning
    Als je kiest voor een niet-gefaseerde aanvraag, is het verstandig vooraf eerst te informeren bij de gemeente of het plan voldoet aan de welstandseisen. In de meeste gevallen wordt hiervoor een principeverzoek omgevingsvergunning, ofwel een vooroverleg, aan de gemeente voorgelegd. Bij het indienen van de aanvraag, heb je dezelfde documenten nodig als bij de aanvraag in fasen. De statistische berekeningen mogen in een later stadium worden aangeleverd.

Bij een niet-gefaseerde vergunning moet de gemeente je binnen 12 weken schriftelijk informeren of de vergunning wordt verstrekt of wordt geweigerd. Bij een gefaseerde aanvraag geldt een maximum van 6 weken voor fase 1, en nog eens 6 weken voor fase 2.

De aanvraag van een omgevingsvergunning kost geld. Het verschilt per gemeente wat de kosten zijn. Op www.bouwleges.nl zie je de gemeentelijke legesverordening.