Whoehoeee!! De aannemer is klaar met de bouw van je eigen woning! En nu? Dit is het moment waarop je lang hebt gewacht. Samen met de aannemer loop je nog één keer het huis door om te kijken of alles correct is uitgevoerd en dan krijg je eindelijk de sleutel. Maar hoe gaat zoiets? Lees meer over de procedure bij de oplevering van een eigen woning.

De oplevering

Voor daadwerkelijk de grote dag aanbreekt, is er in veel gevallen een vooroplevering. De uitvoerder maakt een afspraak om met jou de nieuwe woning van binnen en buiten kritisch te bekijken. Eventuele punten die hieruit naar voren komen, gebreken, tekortkomingen of niet-nagekomen afspraken, worden besproken. Tijdens de vooroplevering wordt de definitieve datum van oplevering van jouw huis afgesproken. Normaal gesproken worden vooropleverpunten binnen twee werkweken verholpen of afgehandeld, zodat de oplevering kan plaatsvinden.

Belangrijke mijlpaal

De dag dat de sleuteloverdracht tussen de aannemer en jij als opdrachtgever, is een belangrijke mijlpaal in het bouwproces. Echt iets om naar uit te kijken, maar je moet wel goed op blijven letten. Tijdens de oplevering van je eigen huis worden alle losse eindjes namelijk afgehandeld. Dit gebeurt door jou en de uitvoerder van de aannemer. Samen wordt er een proces-verbaal van oplevering opgesteld. Hierin worden alle nog aanwezige gebreken aan je eigen huis genoteerd. Ook worden de meterstanden van gas, water en elektra in het proces-verbaal van oplevering genoteerd. Let hierbij dus goed op: alle punten die jij noemt, kan de service medewerker van de aannemer nog oplossen. Je kunt zelf ook een bouwkundige van Vereniging Eigen Huis of een deskundige van een plaatselijke bouwkundig adviesbureau uitnodigingen. Zij kijken dan onafhankelijk mee en maken een opleveringskeuring van jouw woning.

De belangrijkste aandachtspunten:

  • Het ‘reserveren’ van een adviseur van Vereniging Eigen Huis.
  • De gas-, water- en elektrameterstanden. De energiekosten die tijdens de bouw zijn gemaakt, worden aan jou vergoed. Dit onkostenbedrag wordt terug op je rekening gestort
  • Een opstal- en inboedelverzekering. Vanaf de oplevering ben je zelf verantwoordelijk voor de woning en alles wat daarin staat. Veel verzekeringsmaatschappijen hebben een overbruggingsclausule opgenomen waar je tijdelijk twee adressen kunt verzekeren.
  • De Woningborg garantie. De aannemer moet alle opleveringspunten van je nieuwe woning schriftelijk melden aan Woningborg. Deze moeten namelijk in geval van faillissement bekend zijn bij hen.

En dan volgt het moment suprême! De sleuteloverdracht. Een feestelijk moment met de bijbehorende felicitaties!

*Dit huis is ontworpen en gebouwd door SelektHuis