Bij wie je een offerte aanvraagt, is afhankelijk van je wensen! Let bij het kiezen op… de kwaliteit van de bouwer en de contracten die hij met onderaannnemers heeft, maar ook op waarborgen en garanties.

Voor je in gesprek gaat met een aannemer, wil je natuurlijk weten of dit een goede partij is. Jouw persoonlijke wensen schitteren hier in de hoofdrol. Maar er zijn ook algemene zaken waar je op kunt letten. Neem in je keuze de volgende punten mee:

 • De kwaliteit van de brochure
 • De website van de bouwer
 • De handelingssnelheid van de aannemer/catalogusbouwer
 • Opvraag van referentieadressen
 • Is de bouwer aangesloten bij Woningborg?
 • Zijn faillissementsrisico’s gedekt?
 • Is de bouwer ISO-gecertificeerd (goed georganiseerd)?
 • Prijs-kwaliteitverhouding basiswoning (in geval van catalogusbouw)
 • Mogelijkheden voor eigen inbreng (wijzigingen/zelfwerkzaamheid)
 • Kwaliteit van showroom en/of modelwoning
 • Klantgerichtheid van de aanbieder

Maatwerk

In een offerte krijg je een bouwadvies naar aanleiding van een gesprek dat je hebt gevoerd met de bouwer. Bij nieuwbouw is een goed bouwadvies van essentieel belang. Wanneer de Woningborgkosten inbegrepen zijn, weet je zeker dat de aannemer klantgericht werkt en zich heeft verplicht om zich aan de bijbehorende spelregels te houden. Dat geeft natuurlijk meer zekerheid.

Op internet vind je ook al veel informatie over een prijzen en geven een kostenindicatie. Websites als aannemer-vergelijken.nl kunnen je helpen bij een offerteaanvraag, maar maken geen onderscheid in de kwaliteit en betrouwbaarheid van de bouwer.

Wat moet er in een offerte staan?

Een offerte is meer dan de m3-prijs x inhoud. Belangrijk is ook een goede specificatie, een duidelijke productomschrijving, geldigheidsdatum, en een verwijzing naar de leveringsvoorwaarden.

Natuurlijk wil je de plannen voor jouw nieuwbouw huis binnen het bestaande budget realiseren. Daarbij is het van belang om verder te kijken dan alleen m3-prijs x inhoud. Een goede specificatie, een duidelijke productomschrijving, geldigheidsdatum, en een verwijzing naar de leveringsvoorwaarden zijn ook belangrijk. Een totaalprijs voor een nieuwbouwwoning zonder specificatie is een mogelijkheid, maar het is voor jou als opdrachtgever belangrijk om te weten wat er voor dit budget wordt aangeboden, dus goed gespecificeerd en met duidelijkheid over de prijs.
Dit geeft meer inzicht in de opbouw van de nieuwbouw woning en de keuze van de bouwmaterialen door de aannemer. Een goed bouwadvies is daarbij natuurlijk essentieel.

Offertes vergelijken

Een goede specificatie en een duidelijke omschrijving maken het beter mogelijk om aannemers/bouwers onderling te vergelijken. Vraagstukken als de uitvoering van de verdiepingstrap(pen) in vuren of hardhout, zitten er wel of geen sonderingen inbegrepen, worden dan voor je inzichtelijk gemaakt.

Tip van HuisBouwen.nl

Probeer onnodige stelposten en prijsindicaties in de offerte te vermijden! Daardoor verminder je de kans op overschrijding van het budget. In de eerste offertes zullen dergelijke bedragen vanuit praktisch oogpunt vaak wel worden opgenomen. Een en ander heeft natuurlijk ook te maken met het komen tot een definitief schetsontwerp. Bij sommige items, zoals bijvoorbeeld heipalen, warmtepompsystemen etc., zijn de aannames indicatief (stelpost of richtprijs) omdat nog geen sondering of vooronderzoek heeft plaatsgevonden.

Kies dus niet alleen voor de juiste prijs, denk ook de kwaliteit en de rompslomp die erbij komt kijken. Laat de aannemer jou alles regelen? Of ontzorgt hij het bouwproces door regelwerk over te nemen.