De vergunningaanvraag is goedgekeurd. En nu? Er is nog zo ontzettend veel te regelen. Hoe houd je het overzicht? Dat doen wij voor je. Bekijk hier welke zaken er tussen de vergunning en de start van de bouw geregeld moeten worden. Want, als je je zaken op tijd hebt geregeld, scheelt dat in de bouwtijd!

Zorg dat in ieder geval de volgende dingen geregeld zijn vóórdat de bouw begint!

  • Sonderingen, waarbij gekeken wordt naar de hardheid van de grond.
  • Bodemonderzoek, waarbij gekeken wordt naar de kwaliteit van de grond.
  • Akoestisch onderzoek
  • Planologische onderbouwing
  • Sloopvergunning (als dit nodig is)
  • Kapvergunning (als dit nodig is)

Zowel de sonderingen als het eventuele bodemonderzoek moet je meestal direct na welstandgoedkeuring en ondertekening van de aannemingsovereenkomst laten uitvoeren. Deze rapporten zijn namelijk een onderdeel van de bouwaanvraag van het huis.

Plannen, plannen en nog eens plannen!

Niet alle punten die ik hierboven noemde zijn bij ieder huis nodig. Maar als één of meerdere onderzoeken vanuit de overheid verplicht zijn, is het van belang deze onderzoeken op tijd uit te laten voeren. Te laat? Dat betekent (vaak) een vertraging van de bouw. Een goede planning en werkvoorbereiding verkorten de wachttijd tussen het verkrijgen van de bouwvergunning en de start van de bouw van het huis.

Een vooropname

Als je een huis wilt bouwen in de buurt van bestaande panden, moet je er rekening mee houden dat er misschien een vooropname gemaakt moet worden. Dit is een momentopname van de staat waarin de gebouwen zich bevinden. De noodzaak hiervan bepaalt de verzekeringsmaatschappij van de aannemer. De vooropname moet ongeveer 4 weken voor de start van de bouw uitgevoerd zijn, en is bedoeld om eventuele schadeclaims op waarde te kunnen beoordelen.

Bouwaansluiting en definitieve aansluiting

De aansluiting voor bouwwater- en stroom in de ruwbouwfase wordt in veel gevallen geregeld door de aannemer. De definitieve aansluitingen voor het huis moet je zelf aanvragen, samen met een leveringscontract. Als je dit niet op tijd en goed regelt, kan het zijn dat het huis niet op tijd opgeleverd wordt. Verbruik van water en elektra tijdens de bouw van het huis komt normaal gesproken voor rekening van de aannemer. Noteer bij oplevering de meterstanden, voor een correcte afrekening.

Nu weet je wat je nog meer moet regelen, los van het huis. Meer bouwtips? Bekijk ook eens onze andere blogs!