Energiezuinigheid is hot! Niet alleen omdat de regering je stimuleert hierover na te denken tijdens het bouwen van een nieuw huis….

Ook voor een duurzame toekomst zullen we met z’n allen zuiniger om moeten gaan met energie. We maken de wereld een stukje mooier voor de volgende generatie. Maar ook het financiële voordeel op de energierekening kan natuurlijk meespelen!

Toch is het best ingewikkeld. Je hebt te maken met regelgeving; allerlei producenten die een graantje willen meepikken van de hype; steeds geavanceerdere technieken én ingewikkelde EPC berekeningen. Maar wat is wijsheid als het gaat om energiezuinig bouwen en wonen? Onze EPC-specialist, Michel de Graaf legt het stap voor stap uit!

Energiezuinigheid voor beginners

Energiezuinig bouwen begint bij het bouwbesluit. Het bouwbesluit is de regelgeving vanuit de rijksoverheid. Hierin zijn alle bouwtechnische voorschriften verzameld waaraan een bouwwerk moet voldoen. Hierin staat onder andere de minimale EPC waarde van een nieuwbouw huis omschreven. Het energie prestatie coëfficiënt (lees: EPC) is een cijfer dat aangeeft hoe milieuvriendelijk de woning is. Om dit te berekenen moet je bijna een raketgeleerde zijn. Hoe deze berekening in elkaar zit en waar deze allemaal van afhankelijk is, zullen we daarom voor nu voor lief nemen. Voorlopig weet je genoeg als je onthoudt dat een woning een EPC waarde moet hebben van 0,4 of lager.

Wat is een goed uitgangspunt voor energiezuinig bouwen?

Er zijn vele manieren om hieraan te voldoen. Maar het begint natuurlijk bij een goed en degelijk huis dat gebouwd is volgens de laatste ontwikkelingen en technieken. Hierin zijn drie componenten te onderscheiden:

  • De thermische schil
  • Luchtdicht bouwen
  • Compact bouwen

Ook hier valt een heel boek over te schrijven, maar voorlopig is het genoeg als je van het bestaan af weet. In het kort houdt dit in dat je het huis een jas (de thermische schil) met een goede ritssluiting (luchtdicht bouwen) zonder toeters en bellen (compact bouwen) aantrekt.

Als je dan nog energiezuinig to the max wilt zijn kun je in de beginfase nog nadenken over slim bouwen. Met slim bouwen hou je in het ontwerp van de woning al rekening met energiezuinige maatregelen. Dat betekent dat je soms concessies moet doen aan ontwerpelementen en het uiterlijk van de woning.

Maar natuurlijk is je vrijheid in ontwerpkeuzes heel belangrijk. Alles wat je doet aan je huis heeft gevolgen voor de EPC berekening. En je wilt natuurlijk niet belemmerd worden in je keuzes en comfort. Daarom werkt het EPC principe op compensatie. In grote lijnen werkt het als volgt:

De woning wordt gebouwd en heeft daarmee een bepaalde energielast; er moet stroom en gas worden gebruikt om de woning op de juiste temperatuur te houden, om het water te verwarmen etc. Deze verbruikersstroom moet zo laag mogelijk zijn om energie te besparen voor de portemonnee én het milieu. De drie eerder genoemde componenten bepalen al de basis kwaliteit van de energiezuinigheid. Deze kan toenemen door een aantal manieren:

  • veel glas
  • ongunstige oriëntatie (de ligging van de woning op de kavel)
  • veel aanbouwen zoals dakkappelen en erkers

Maar er zijn ook manieren om de EPC te doen dalen:

  • Het energiegebruik beperken door het toevoegen van techniek
  • Het energiegebruik beperken door het toepassen van ontwerpmaatregelen
  • Hernieuwbare energie gebruiken (lees: energie zelf opwekken)

Een dakkapel zal de EPC bijvoorbeeld iets verhogen, terwijl triple glas de EPC doet dalen. Daarnaast kun je het stroomgebruik nog compenseren met het opwekken van eigen stroom. Met zonnepanelen verbruik je minder stroom van de energiemaatschappij. De energie die je hiermee opwekt is milieuvriendelijk en hierdoor daalt de EPC-waarde.

Nu weet je wat EPC is en hoe dit in elkaar zit. De volgende keer vertel ik meer over alle aanpassingen in je huis om aan de norm van 0,4 te voldoen.