Voor velen van ons is het bouwen van je eigen huis een droom die uitkomt. In die droom denk je dan aan prachtige woningen, je denkt aan nieuwe meubels, je denkt aan ruimte en comfort en je denkt aan het gelukmakende gevoel van je eigen thuis! Hate to break it to you, maar een droomhuis bouwen is ook hard werken, rommel en dingen die misgaan. Dat hoort er nu eenmaal bij. Maar gelukkig zijn er bouwbedrijven die (het meeste van) deze narigheid op zich nemen. In onze rubriek ‘van woondroom tot jouw prachthuis’ lees je meer over alle fases die je tegenkomt tijdens de bouw. Vandaag: wat moet ik weten over buitenmuren?

Metselwerk in de ruwbouwfase

Bij het bouwen van een eigen huis is de buitengevel héél erg belangrijk voor het uiterlijk van de woning. Naast de gevelsteen en het voegen is er ook het metselverband waar over nagedacht moet worden. Maar ook de spouwmuur is een belangrijk onderdeel van de buitenmuren. De ruwbouw van het huis is onderdeel van de bouw om de woning dicht te maken en af te werken. In deze ruwbouwfase moet met zorg worden gewerkt aan gevelmetselwerk. Deze bestaat uit een spouwmuur, een dubbel uitgevoerde muur met tussen het binnen- en buitenblad (de muren) een luchtspleet (de spouw). In de spouw wordt isolatiemateriaal aangebracht tegen het binnenblad. De spouw zorgt voor isolatie door stilstaande lucht. Toch moet de spouw licht geventileerd worden om zo overtollige waterdamp af te voeren. De dikte van de spouw wordt bepaald in het ontwerp van je huis, maar moet voldoen aan regelgeving van de overheid.

Metselwerk & metselverbanden

De buitenmuurgevel wordt vaak gemetseld met bakstenen. In traditioneel schoonmetselwerk worden de bakstenen in een bepaald verband gelegd. Dit verband zorgt voor stabiliteit, maar geeft ook een karakter aan de woning. Zo zijn er de volgende metselverbanden:

  • Halfsteensverband
  • Klezoorverband
  • Wild verband
  • Staand verband
  • Kruisverband
  • Vlaams verband

Het metselverband bepaald ook de dikte van de muur. De muurdikte is of de lengte (steens muren) van de steen of de breedte van de steen (halfsteens muren). Zo is de halfsteensverband een halfsteensmuur dat vaak gekozen wordt omdat het snel en dus goedkoop gemetseld kan worden.